7 สถานที่ เที่ยวเชียงราย สถานที่แจ่ม ๆ สัมผัสความงามแห่งขุนเขา

สถานที่ เที่ยวเชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน อีกทั้งยังอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้บนเขาสูงสลับซับซ้อน ทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดของลำธารและน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง รวมทั้งมีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยธรรมดา ชาวเขา และชาวจีนฮ่อที่อพยพมาอาศัยอยู่บนภูเขาสูง แต่ละชนชาติมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ถือเป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ที่ทำให้เชียงรายดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงไม่ต้องแปลกใจหากเชียงรายจะเป็นจังหวัดอันดับต้น ๆ ที่นักเดินทางมักจะนึกถึงเป็นอันดับแรก   สิงห์ ปาร์ค สถานที่ เที่ยวเชียงราย สถานที่ เที่ยวเชียงราย สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดเชียงราย คือ สิงห์ปาร์ค หรือที่หลายคนเรียกว่า ไร่บุญรอด ตั้งอยู่ริมถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ตำบลแม่กรณ์ ห่างจากชุมชนเชียงรายประมาณ 9 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 8,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล คือ ต.ดอยฮาง ต.รอบเวียง ต.ป่าอ้อดอนชัย และ ต.แม่กรณ์ ความสูงของพื้นที่เฉลี่ย 450 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในฤดูหนาวอากาศจะค่อนข้างเย็น สิงห์ ปาร์ค  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ลาดเชิงเขาสลับกับภูเขาลูกเล็กๆ พื้นที่มีความลาดชันปานกลาง […]